Varför Handlar'n?

Handlar'n är ett koncept för mindre butiker och lämpar sig bäst för kompletteringsbutiker i större orter eller i mindre samhällen som har få, eller inga andra, livsmedelsbutiker.

Handlar'n tillhandahåller ett brett bassortiment med mycket färskvaror. Målgruppen består av närboende och köpstarka stamkunder, som nås genom egna säljprogram och lokalt anpassade öppettider.

Nyckeln till framgång för en butik inom kedjan består i att hålla en attraktiv mix av ett lokalt anpassat sortiment av märkesprodukter, men framförallt genom ha en personlig omtanke och god service gentemot sina kunder.

Idag finns det ca 200 butiker anslutna till Handlar'n runt om i landet och butikerna drivs av enskilda handlare.

Vill du också bli en del av oss?
Kontakta oss här.